Kaisthana Samithi

Sl # Name Position Area Mobile Email
1 REV. Jyothish Sam PRESIDENT 55569164 jyothishachen@gmail.com
2 REV.   GEORGE JOHN ASST.   VICAR 33992376 george_achen76@yahoo.co.in
3 Dr.Joji Mathews VICE   PRESIDENT 33418643 jojimathews@yahoo.com
4 Mr.Benny George TRUSTEE 55831488 thamarasseril@hotmail.com
5 Mr.James P James ACCOUNT   TRUSTEE 33713882 jamesanugraham@gmail.com
6 Mr.Abraham K Joseph SECRETARY 55365039 abrahamjoseph506@yahoo.com
7 Mr.Samuel K Mathai LAY   LEADER 33137541 kaipalil@gmail.com
8 Mr.Tiju Thomas Varghese LAY   LEADER 66992705
tiju1980@hotmail.com
9 Mr.Renju Sam Ninan REPRESENTATIVE BETHANY   (NAJMA/MUGALINA) 55316214 renjusheeja@yahoo.com
10 Mr.Biju George REPRESENTATIVE BETHEL   (WAKRA) 55256381 bijugqatar@gmail.com
11 Mr.Shejo Kurian George REPRESENTATIVE CARMEL   (WUKHAIR-MESSAIEED) 66404306 skgeorge@gmail.com
12 Dr. SYMON THOMAS REPRESENTATIVE CHRISTOS   (AL SADD) 55513020 symonthomas@yahoo.com
13 Mr.Shiji Varghese REPRESENTATIVE EBENEZER   (MADINAT KHALIFA NORTH-AL KHOR) 66594922 shijivarghese77@gmail.com
14 Mr.Varghese Varghese REPRESENTATIVE HEBRON   (BIN OMRAN) 55858914 vsquarepallathil@gmail.com
15 Mr. PREMJEE VARUGHESE REPRESENTATIVE HERMON   (BIN MAHMOUD) 66869079 premjeejohn@gmail.com
16 Mr.V K Varghese REPRESENTATIVE HOREB   (DOHA JADEED) 55541838 varghesekaimannil@gmail.com
17 Mr.Lesly Abraham REPRESENTATIVE MORIAH   (DUKHAN) 66671884 leslyabraham2000@yahoo.com
18 Mr. BABU ABRAHAM REPRESENTATIVE NAZARETH   (AL HILAL) 55520749 babuabraham82@gmail.com
19 Mr. PINTO ALEXANDER REPRESENTATIVE SALEM   (AIN KHALID) 66641809 salemprayergroup@gmail.com
20 Mr. EAPEN P  THOMAS REPRESENTATIVE SEHION   (MESSAIMEER) 55910090 eapenpulivelil@hotmail.com
21 Mr.Mathew George REPRESENTATIVE SHARON   (MANSOURA) 55631209 mgka1966@gmail.com
22 MR. Mr.JOHNSON VARUGHESE REPRESENTATIVE SINAI   (OLD AIRPORT) 55567570 johnsonekm@yahoo.com
23 Mr.Robin Abraham Koshy REPRESENTATIVE TABORE   (MADINAT KHALIFA SOUTH) 77167724 robkosh@gmail.com
24 Mr.Raju Mathew CHILDRENS   SERVICE 55212827 raju_mathew05@rediffmail.com
25 Mr.Binoy Poikayil John CHOIR 33128503 poikayilbinoy@yahoo.com
26 EDAVAKA   MISSION  
27 Mrs.Manju Saji SEVIKA SANGHAM 33422523 manjusaji8@yahoo.com
28 YUVAJANA   SAKHYAM
29  
30  
31