Kaisthana Samithi

Sl # Name Position Area Mobile Email
1 REV. Jyothish Sam PRESIDENT 55569164 jyothishachen@gmail.com
2 REV.   Skariah Thomas ASST.   VICAR 33992376 thomaskariah@gmail.com
3 George Mathew   ( Samuelkutty ) VICE   PRESIDENT 55819022 mathewskutty2005@yahoo.com
4 Mr.Johnykutty M C TRUSTEE 77973456 johnyemcee@hotmail.com
5 Mr.James P James ACCOUNT   TRUSTEE 33713882 jamesanugraham@gmail.com
6 Mr.Sunny Samuel SECRETARY 55569709 sunny@enserv.com
7 Mr.MathewThomas LAY   LEADER 55422131 saji_6364@yahoo.com 
8 Mr.Daniel Varghese ( Roy) LAY   LEADER 55929286
danielmanilath@yahoo.com
9 Mr.Renju Sam Ninan REPRESENTATIVE BETHANY   (NAJMA/MUGALINA) 55316214 renjusheeja@yahoo.com
10 Mr.Biju George REPRESENTATIVE BETHEL   (WAKRA) 55256381 bijugqatar@gmail.com
11 Mr.Titus Palakunnathu Cherian (Bibin) REPRESENTATIVE CARMEL   (WUKHAIR-MESSAIEED) 66048254 ptitus.cherian@gmail.com
12 Anish George Mathew REPRESENTATIVE CHRISTOS   (AL SADD) 77565806 anishgm81@gmail.com
13 Mr.Shiji Varghese REPRESENTATIVE EBENEZER   (MADINAT KHALIFA NORTH-AL KHOR) 66594922 shijivarghese77@gmail.com
14 Mr.Shinu Thomas REPRESENTATIVE HEBRON   (BIN OMRAN) 33289262 shinudha@gmail.com
15 Mr. PREMJEE VARUGHESE REPRESENTATIVE HERMON   (BIN MAHMOUD) 66869079 premjeejohn@gmail.com
16 Mr.Binesh Babu REPRESENTATIVE HOREB   (DOHA JADEED) 55325036 binesh007@hotmail.com
17 Mr.Lesly Abraham REPRESENTATIVE MORIAH   (DUKHAN) 66671884 leslyabraham2000@yahoo.com
18 Mr. Saju Jacob Tharakan REPRESENTATIVE NAZARETH   (AL HILAL) 55366518 saju_jac@yahoo.com
19 Mr. Varughese P C ( James) REPRESENTATIVE SALEM   (AIN KHALID) 66145468 salemprayergroup@gmail.com
20 Mr. Binu Joseph REPRESENTATIVE SEHION   (MESSAIMEER) 55480693 bijucgnr@yahoo.co.in
21 Mr.Biji Thomas REPRESENTATIVE SHARON   (MANSOURA) 55256208 biji123@gmail.com
22 MR. Mr.Abraham C T ( Shaji) REPRESENTATIVE SINAI   (OLD AIRPORT) 55824302 shajucheru@gmail.com
23 Mr.Anil Thomas REPRESENTATIVE TABORE   (MADINAT KHALIFA SOUTH) 31077123 ani.thomas2003@gmail.com
24 Mr.Raju Mathew CHILDRENS   SERVICE 55212827 raju_mathew05@rediffmail.com
25 Mr.Biji K Thomas CHOIR 55237970 bijikt@gmail.com
26  Mr. Liju George EDAVAKA   MISSION  55406144  
27 Mrs.Moly George SEVIKA SANGHAM 55882835
28 YUVAJANA   SAKHYAM
29  
30  
31